Open World
Jak poznać świat bez znajomości języków obcych? Zgłoś się do OPEN WORLD, z pewnością będzie ci łatwiej!

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny może już decydować o tym, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej uczeń zostanie przyjęty, a więc jest bardzo ważnym testem sprawdzającym umiejętności językowe uczniów. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest:


na poziomie podstawowym

  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość funkcji językowych
  • znajomość środków językowych


na poziomie rozszerzonym

  • rozumienie ze słuchu,
  • rozumienie tekstów pisanych
  • znajomość środków językowych
  • wypowiedź pisemna