Open World
Jak poznać świat bez znajomości języków obcych? Zgłoś się do OPEN WORLD, z pewnością będzie ci łatwiej!

BEC, BULATS

Egzaminy biznesowe:


BEC – Business English Certificate
Certyfikat z biznesowego j.ang poświadczający kompetencje językowe osób, które chcą pracować w międzynarodowym biznesie. Egzamin ten przeprowadzany jest na trzech poziomach zaawansowania:

  • BEC Preliminary – poziom B1
  • BEC Vantage – poziom B2
  • BEC Higher – poziom C1

Wszystkie te poziomy sprawdzają praktyczne umiejętności czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia

BULATS - Business Language Testing Service obejmuje poziomy A1-C2. Stanowi kompleksową usługę, umożliwiającą przeprowadzenie specjalistycznych testów u klienta korporacyjnego, któremu potrzebna jest szybka i dokładna ocena umiejętności językowych pracowników.