Open World
Jak poznać świat bez znajomości języków obcych? Zgłoś się do OPEN WORLD, z pewnością będzie ci łatwiej!

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty może już decydować o tym, do jakiej szkoły ponadpodstawowej uczeń zostanie przyjęty, a więc jest bardzo ważnym testem sprawdzającym umiejętności językowe uczniów:

  • rozumienie ze słuchu 20-25%,
  • rozumienie tekstów pisanych 25-30%,
  • znajomość funkcji językowych 15-20%,
  • znajomość środków językowych 15-20%
  • wypowiedź pisemna 20%