Open World
Jak poznać świat bez znajomości języków obcych? Zgłoś się do OPEN WORLD, z pewnością będzie ci łatwiej!

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny – nowy egzamin obowiązujący od 2005 roku. , zdawany w dwóch częściach – pisemnej i ustnej. Zdający ma prawo wyboru jednego z dwóch poziomów egzaminu maturalnego - podstawowego lub rozszerzonego. Wszyscy zdający egzamin maturalny mają obowiązek w części pisemnej wykonać zadania z Arkusza I:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu czytanego
  • wypowiedź pisemna

Kandydaci zdający pisemną część na poziomie rozszerzonym musza wykonać ponadto zadania z Arkusza II i III, sprawdzające te same umiejętności na poziomie rozszerzonym oraz umiejętność rozpoznawana i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.